Title Image

Vision och mål – måla upp er karta

Vision och mål. Två små ord som används ofta, kanske lite för ofta utan att fyllas med något riktigt innehåll. Organisationer som lyckas konkretisera dessa begrepp och ser till att faktiskt aktivt använda dem som riktlinjer för vad man vill uppnå har dock mycket att vinna

Förändringsarbete börjar med analyser och planering. Stunder av ifrågasättande där man i lokaliserar och sätter ord på problemområden och flaskhalsar. Först genom att faktiskt peka på olika utvecklingsmöjligheter är det möjligt att komma vidare.

Men, för att förändringsarbetet ska flyta på så smidigt som möjligt gäller det att arbetet samordnas och sker på ett konsekvent sätt.

Vision, mål och strategi

På samma sätt som företaget har stor nytta av en konkret och detaljerade verksamhetsplan och värdegrund så är tydligt formulerade mål och visioner användbara redskap. De fungerar som tydligt utstakade riktlinjer och ramar för organisationen som helhet och guidar hela organisationen i rätt riktning.

Genom att faktiskt specificera vad man vill åstadkomma så blir det också tydligt för fler vilken typ av förändringsarbeten som ska göras, och av vilken anledning. Med andra jord underbyggs en god förståelse som i sin tur förbättrar oddsen för att förändringsarbetet ska kunna genomföras på ett smidigt sätt och dessutom fungera effektivt även i ett långsiktigt perspektiv.

Men först av allt gäller det att ha en tydlig bild av vad vision, mål och strategi faktiskt betyder, rent konkret. Både i teorin och i praktiken.

Vision är kanske det av dessa bägge begrepp känns mest abstrakt, vilket också hänger ihop med att det i grund och botten inte behöver vara verklighetsförankrat. Tvärtom ska visionen tydliggöra det där ideala tillståndet, dit organisationen alltid strävar men inte alltid räknar med att faktiskt hamna. Våga sikta högt, dröm stort och låt er inspireras.

Läs mer om Actea

Företagets vision och mål

Actea är en konsult inom förändringsledning och hjälper dig i arbetet med att skapa förutsättningarna för nya rutiner, strategier och affärsprocesser. Tillsammans tar vi fram strukturer och digital transformation som både ser till individer, team och hela organisationens behov. Detta arbetet kan vi sedan komplettera med andra effektiviserande insatser. Framgångsrikt utvecklingsarbete bygger på många olika typer av insatser och för att underlätta är det bra att ta hjälp av en och samma aktör för samtliga insatser.

Vi på Actea är en specialiserad konsult inom förändringsledning som alltid utgår från ert aktuella nuläge för att komma fram till strukturer som passar just era behov och förutsättningar. Det är viktigt för oss att ni hela tiden har god insyn i arbetet, och vi stämmer löpande av för att kontrollera att de nya strategierna överensstämmer med era mål.

För förståelse och motivation

Om visionen står för det stora orden så bygger målen på mer uppnåeliga och kortsiktiga resultat. Hur många mål man väljer att formulera varierar mellan olika organisationer och verksamheter, men ett tips är att inte överösa de anställda med framtida målbilder. Ett mer belönande upplägg är att kanske nöja sig med ett par mål, som i sin tur kan kompletteras med ett antal delmål. Mål är inte bara ett bra sätt att driva arbetsprocesserna framåt utan har också en belönande och motiverande effekt på de anställda.

Kontakta oss på Actea för mer information om våra skräddarsydda tjänster, ledarskapsprogram och förändringslösningar. Vårt arbete bottnar i en effektiv och väl beprövad arbetsmodell som vi kallar för effekttriangeln. Denna bygger på perspektiven struktur, riktning och kultur och på samspelet mellan de olika områdena. Vi utgår löpande från relationer och kommunikationen inom er verksamhet för att staka ut vägen mot företagets nya vision och mål.

    KONTAKTA OSS

    SKICKA ETT MEDDELANDE

     

    Sidan skyddas av reCAPTCHA.
    Integritetspolicy. Användarvillkor.