Bevakningsbåt typ 80

Ett uppdrag med totalansvar för ILS-leveransen för livstidsförlängningen av 5 av Försvarsmaktens bevakningsbåtar av typ 80. Arbetet har omfattat att genomföra informationsanalyser, underhållsanalyser, driftanalyser och produktion av teknisk information i form av båthandbok, reservdelskataloger, materielvårdsscheman, materielstruktur, reservdelslista och systemkort. Uppdraget omfattade också att registrera och registervårda förnödenheter i FMV:s förnödenhetsregister (GOF REG), inregistrering av ritningar i system BORIS, samt indatafil för drift- och underhållsuppföljning i system LIFT.

Merparten av den tekniska dokumentationen är framtagen i S1000D.

Kontakta oss för mer information om Actea och hur vi arbetar

Håkan Olofsson
Håkan Olofsson
Affärschef Actea Consulting Försvar
Niclas Ivarsson
Niclas Ivarsson
Affärschef Actea Consulting Försvar