Actea Consulting

Vi skapar förutsättningar för en robust och hållbar framgång

VI VILL SKAPA SUNDARE ORGANISATIONER OCH FÖRETAG

Vi är ett konsultbolag inom verksamhets- och organisationsförändring som startade i början av 2000-talet. De första uppdragen kom från försvarsområdet och resultaten lät inte vänta på sig. Vi menar att ödmjukhet och starka drivkrafter är bra egenskaper i förändringsarbeten. Vårt sätt att arbeta enkelt och sömlöst för att få balans och effekt fick snabbt lovord och nu drygt 20 år senare är vi ett bolag med ca 55 konsulter som arbetar i våra två affärsområden Försvar och Management.

Med våra gedigna kompetenser stöttar vi också organisationer med interimtjänster, läs mer här!

På Actea arbetar vi med Effekttriangeln

Vi erbjuder inte den perfekta modellen, utan den bästa lösningen på kundens identifierade utmaningar. Vår grundmetodik i våra uppdrag har vi valt att kalla för Effekttriangeln. Vi grundar vårt resonemang på forskning, fakta samt vår gedigna erfarenhet från våra tidigare utvecklings- och förändringsuppdrag. Effekttriangeln genererar värde för våra uppdragsgivare inom offentlig sektor, försvar och näringsliv. Samspelet mellan de olika beståndsdelarna, kultur, struktur och riktning är avgörande för maximera effekten av vårt förändringsarbete.