Lärande organisation

Lärande organisation

lärande organisation

Förmånen att arbeta i ett konsultbolag är att det är en kunskapstät verksamhet med kollegor som har ett högt engagemang och driv för att påverka sin situation och bidra till Acteas utveckling. Vi arbetar dagligen med att hjälpa våra kunder att skapa hållbar framgång och robusthet. Att då skapa dessa effekter på hemmaplan kräver att vi fokuserar på det gemensamma lärandet och hur vi hela tiden utvecklas som bolag, som grupp och i våra kompetenser. 

Styrkan i kontinuerlig utveckling

I vår huvudprocess som beskriver våra arbetssätt från ax till limpa ingår också en del där konsulten alternativt konsultteamet skall dela med sig av sina ’lessons learned’ i genomfört uppdrag. Detta ger en tydlig kunskapsdelning av vårt strukturkapital vilket stärker oss i vår eget lärande och ger oss en kontinuerlig kompetensutveckling.

Ett ytterligare viktigt steg vi tagit är att ekosystemen utvecklas och levs av alla i bolaget där vi arbetar med medarbetardrivna forum för respektive ekosystem. Arbetssätten och vilket fokus forumen har beslutar grupperna själva med affärsplan och målsättningar som guidning och ramverk. Vi testar och lär oss kontinuerligt och lyfter de utmaningar och fel vi gör längs med resan för att bli klokare och framtidssäkra bolaget och oss själva. Vi vill att alla ska förstå hur ett konsultbolag leds och utvecklas för att minska sårbarheten i de gamla hierarkiska modellerna där få personer längre upp i organisationen är de som har koll på bolagets styrning och utveckling.

våra ekosystem

Vara tre ekosystem

Acteas organisation är medarbetardrivet med stöd i vårt ekosystem som består av tre delar; Konsultens, Affärens och Tjänstens ekosystem. Det är en självreglerande organisationsform där medarbetaren kan gå in och ur baserat på tillgänglig tid, kompetens och intresse. Helheten för bolaget hålls genom tät dialog och kommunikation mellan de olika ekosystemen där ansvaret ligger på medarbetaren att själv driva med information och nyfikenhet. Fokus och riktning för de olika systemen hålls ihop med den årliga affärsplanen som läggs under hösten inför nästkommande år.

Vi tror starkt på denna organisationsform som skapar delaktighet, involvering, innovationskraft, kontinuitet och förankring.

Vi har utvecklat våra ekosystem och tycker att det passar oss bra, vi lägger dock ingen värdering i att det är bättre än något annat ekosystem vid något annat bolag. Det handlar inte om att vi ska ha det mysigt och trevligt tillsammans utan vi ser det som vägen för att skapa engagerade kollegor vilket i sin tur skapar nöjda kunder och lönsamhet. 

Ekosystemen är inte något som ägs av någon funktion utan innehållet drivs och utvecklas av kollegor i våra forum. Tillsammans fyller vi på med innehållet och tar också bort det som vi ser inte fungerar för oss.  

AFFÄRENS EKOSYSTEM

Affärens ekosystem

Affärens ekosystem skapar en gemensam syn på vad som ingår i vår affärsskapande verksamhet. Systemets olika delar hänger tätt ihop med varandra och synkar också väl med de övriga ekosystemens olika innehåll för att bibehålla och säkerställa en röd tråd genom hela organisationen. 

Fokus i arbetsinsats kan justeras allt eftersom behovet ändras hos våra kunder och på marknaden. Därmed har vi ett agilt förhållningssätt som ger dynamik i vårt affärsskapande.

KONSULTENS EKOSYSTEM

konsultens ekosystem

Det är vårt svar på ”varför ska jag vara hos Actea?” Det är ett sätt för oss att beskriva de områden som påverkar oss som konsulter.  Ekosystemet är under ständig utveckling och följer konsulten från första rekryteringsdialog. Kärnan är konsulten i mitten med ett stort hjärta. Detta är centralt i alla andra delar och det hjälper oss att reflektera individuellt, i grupp och i relation till bolagets utveckling.   

De olika delarna i systemet är de områden som vi ser är viktiga att sätta fokus på för att skapa balans och en hållbar framgång för oss som konsulter och bolag. Det handlar också om att framtidssäkra oss själva och vad vi gör för att vara relevanta och konkurrenskraftiga på marknaden.  

Just balans är en viktig byggsten och något som vi ser att vi skapar förutsättningar för på vårt sätt. Vi ska kunna vara på Actea i alla faser i livet och också förstå hur vi kan påverka denna balans både utifrån sin situation men också bolaget. Tillsammans är vår väg framåt och detta innefattar allt i från styrningen av bolaget till att vi arbetar i team hos våra kunder.  

TJÄNSTENS EKOSYSTEM

tjanstens ekosystem

Tjänstens ekosystem är hubben för vårt samlade erbjudande till våra kunder. I detta forum anpassar, utvecklar och innoverar vi efter vad marknaden frågar efter och ger uttryck för att den behöver. Med en hög grad av omvärldsbevakning ser vi till att justera och optimera vårt tjänsteutbud som i sin tur ger ett kvalitetssäkrat genomförande och en hög leveransnivå i våra uppdrag. 

Vårt arbetssätt ger oss också en möjlighet att vara lyhörda i pågående uppdrag där vi tillsammans med våra kunder utvecklar tjänster som sedan ger strukturkapital in i nästa uppdrag. Vi erbjuder våra kunder högre träffsäkerhet och effektivitet i leverans och upplevd nytta.