Om oss

Vi strukturerar, utvecklar och organiserar verksamheter

Actea Consulting grundades år 2000 och är ett konsultbolag inom verksamhets- och organisationsförändring. Vår uppgift är att leverera förutsättningar för robust framgång och som bidrar till samhällsnytta. Vi har två affärsområden; Actea Försvar och Actea Management.

Vår strävan i allt vi gör är att skapa en synbar och mätbar effekt i vardagen. Det gör vi genom att erbjuda metoder som på ett konkret och vardagsnära sätt stödjer organisationer att fatta hållbara beslut, och därefter via kraftfullt ledningsstöd nå en positiv effekt i vardagen.

Actea arbetar med offentligt styrda organisationer, kommuner och kommersiella företag. Vi erbjuder råd och praktisk hjälp i att förbättra arbetet med ledning och styrning samt verksamhetsutveckling och effektiviseringar.

Som verksamhetskonsulter med djupa insikter i samspelet mellan riktning, struktur och kultur hjälper vi organisationer i förändring att realisera konkreta och varaktiga förbättringsresultat i vardagen. I nära och personlig samverkan med uppdragsgivaren använder vi dokumenterat effektiva metoder för behovsanpassad utveckling av verksamhetens ledning och styrning, dess organisation och infrastruktur, funktioner och processer.

Acteas konsulter har gedigen erfarenhet och djup kompetens. De flesta har många års erfarenhet av att ha arbetat i ledande befattningar på strategisk nivå inom regioner, myndigheter och företag. Idag är vi cirka 55 konsulter med spetskompetens inom verksamhets- och organisationsutveckling. Huvudkontoret ligger i Göteborg och övriga kontor i Stockholm, Lidköping, Växjö, Jönköping och Östersund.