Jobba på Actea

Att jobba på Actea

Vi gör det tillsammans!

Att jobba hos oss på Actea innebär ett teamarbete såväl internt som i uppdrag hos kund. Vi tror på att tillsammans blir det både högre kvalitet i våra leveranser och framför allt så tror vi att jobbet blir både roligare och mer effektivt.

Vi arbetar inte uteslutande på de geografiska orterna som vi har kontor utan vi har en flexibel inställning även till det, dvs vi försöker anpassa oss till där konsulten bor och var kunden befinner sig. Optimalt är att matcha uppdragets karaktär med konsultens kompetens – då ger vi förutsättningar för en högkvalitativ leverans.

Vill du komma i kontakt med någon av våra två konsultchefer eller helt enkelt skicka in en intresseanmälan, se nedan.

Anders Larsson, VD
Anders Larsson
VD och Konsultchef Försvar
Johan Gustavsson
Johan Gustavsson
Konsultchef Management

TRÄFFA NÅGRA AV VÅRA MEDARBETARE

Vi har frågat några av våra medarbetare om hur de trivs och varför de arbetar hos oss:

Martin Ferm

Martin, Konsult inom försvar i Stockholm

”Jag tillhör affärsområde Försvar inom Actea, där jag och mina teamkollegors gemensamma kompetens och erfarenhet löser våra kunders behov och utmaningar relaterat till IT-frågor. Att arbeta på Actea skulle jag beskriva som lärorikt och utmanande. På jobbet drivs jag av att arbeta tillsammans med samhällsviktig verksamhet för att bygga ett mer robust Sverige. På fritiden därremot är det det sydeuropeiska köket som inspirerar mig i min matlagning!”

– Martin

Emma, Managementkonsult i Göteborg

”Arbetsplatsen Actea erbjuder en stimulerande miljö där kollegor med olika bakgrund och kompetenser skapar en dynamik och ett internt lärande som jag har stor nytta av i mitt arbete hos kund. I vardagen arbetar jag främst med chefsutveckling genom coachning och utbildning men även med team/grupputveckling och uppdrag som förändringsledare. Actea skapar bra förutsättningar för balans i livet – där både arbetet och mitt privata engagemang i Diakonia för mig är viktiga delar. ”

Emma

Johan Johqvist

Johan, Managementkonsult i Göteborg

”Min vardag på Actea handlar till största del om att stötta mina uppdragsgivare att bli mer Robusta, att förbereda sig på det oväntade, att hantera en kris. Dagarna är olika och varje uppdragsgivare har sin historia, sina förutsättningar och sina specifika behov vilket gör min vardag spännande och alltid utmanande. Att arbeta på Actea innebär också att få dela med sig, att få använda sin erfarenhet som kollegor kan dra nytta av i egna uppdrag eller i egen utveckling, oerhört roligt och givande. Vi har kul tillsammans på Actea och drivs av att göra vardagen alltid lite mer Robust för alla våra uppdragsgivare.

När arbetsdagen är slut är mitt fokus idrott, antingen egen-träning själv eller ihop med min sambo, eller i någon roll i någon organisation som ledare av något slag, det ger mig energi att nästa dag bidra till ett Robustare samhälle.”

Johan
Sandra Burman

Sandra, Managementkonsult i Göteborg

”Som projekt- och förändringsledare genomför jag uppdrag inom verksamhetsutveckling och digitalisering såväl som större verksamhetstransformationer som innefattar hela spannet från analys till praktiskt genomförande av förändringar med utgångspunkt i verksamhetsarkitektur. Min styrka är att jag har förmåga till att se helheter, skapa struktur och omsätta teori/strategi i praktik. Det bästa med mitt jobb tycker jag är uppdragens variation och friheten i arbetet.”

– Sandra