Genomlysning IT-organisation

Informationssäkerhet

Samhällsviktiga funktioner är i dagens samhälle starkt beroende av att ha uppdaterad kompetens inom informationssäkerhet för att motverka intrång och skydda känslig information. Information är en av de viktigaste tillgångarna för organisationer idag och måste därför skyddas utifrån sekretess, integritet och tillgänglighet för att säkerställa smidiga och effektiva verksamhetsprocesser. På Actea är vi medvetna om den kritiska roll som informationssäkerhet spelar inom totalförsvaret och vi arbetar för att stärka robustheten inom informationssäkerheten för samhällsviktiga funktioner.

Actea bidrar till att skapa strukturerade och effektiva arbetssätt för informationssäkerhet hos aktörer som är ansvariga för att leverera samhällsviktiga funktioner, exempelvis inom områden som kärnkraft, regioner och försvarsmyndigheter. Dessa aktörers förmåga att motstå yttre påverkan och säkerställa en kontinuerlig och pålitlig samhällsservice kräver robusta processer, aktuell kunskap och gedigen kompetens.

SPETSKOMPETENS

På Actea har vi spetskompetens inom informationssäkerhet och lång erfarenhet av att stödja både privat och offentlig sektor i uppdrag relaterade till informationssäkerhet. Vi deltar aktivt i olika samarbetsplattformar för informationssäkerhet och är även involverade i forskningsprojekt.

Vi kan hjälpa till med allt från att utveckla en informationssäkerhetsstrategi och genomföra riskanalyser, till att implementera och underhålla informationssäkerhetssystem.

Dessutom erbjuder vi även utbildning för personal för att öka medvetenheten om informationssäkerhet och dataskydd. En av våra medarbetare, som har disputerat inom informationssäkerhet, medverkar dessutom i att kvalitetssäkra nästan alla våra uppdrag inom detta område.

vill du veta mer om actea och informationssäkerhet?

Håkan Olofsson
Håkan Olofsson
Affärschef Actea Consulting Försvar
Niclas Ivarsson
Niclas Ivarsson
Affärschef Actea Consulting Försvar

LÄS MER OM VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN: