Våra värderingar och förhållningssätt

Hjärtat

Vi på Actea är ett värderingsstyrt bolag med hjärtat i fokus. Med hjärtat menar vi en genuin approach där vi är omtänksamma, delaktiga och nyfikna – på våra kollegor, våra tjänster och våra kunder. Vi tror på att vi skapar mest värde när vi gör det tillsammans! Vi vill att det ska finnas en tydlig röd tråd i hur vi är inom bolaget och hur vi arbetar tillsammans med kund.

Kvalitet

Actea är dedikerade till att erbjuda högkvalitativa konsulttjänster som hjälper våra kunder att växa och utvecklas. Vi arbetar för att säkerställa att våra kunder alltid känner sig bemötta av kompetenta medarbetare som har förståelse för deras utmaningar.

Vi tar våra uppdrag på allvar och använder oss av en strukturerad och metodisk arbetsmetodik. Detta hjälper oss att leverera högkvalitativt arbete till våra kunder på ett effektivt sätt.

För att fortsätta att växa och utvecklas som företag arbetar vi ständigt med att utvärdera och utveckla nya metoder och arbetssätt. Vi tror också på att samarbete är nyckeln till framgång och uppmuntrar därför våra medarbetare att arbeta tillsammans för att förbättra vår verksamhet, kvalitet och uppfylla alla krav från kunder, lagar och andra relevanta faktorer.

Vi tror även på att erbjuda våra medarbetare möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling. Vi vill att våra medarbetare ska känna sig motiverade och inspirerade att utvecklas inom sina yrkesområden samtidigt som vi säkerställer att vi har rätt och uppdaterad kompetens inom organisationen.

Slutligen, vår vision är att överträffa våra kunders förväntningar, bidra till samhällsnyttiga projekt och göra en positiv skillnad i vardagen. Vi strävar alltid efter att göra vårt bästa och göra en meningsfull påverkan på människors liv.

Hållbarhet

Våra hållbarhetsåtaganden är baserade på fyra grundpelare: social, personal, arbetsmiljö och miljömässig hållbarhet.

Social hållbarhet handlar om att främja mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsvillkor, mångfald, jämlikhet och socialt engagemang. Vi respekterar mänskliga rättigheter, följer lagar och regler och stödjer sociala frågor för att bidra till ett sammanhållet samhälle. Vi väljer leverantörer som också prioriterar social hållbarhet.

Personalhållbarhet handlar om att erbjuda rättvisa villkor till alla våra anställda. Vi värderar mångfald, jämlikhet och ger våra anställda en röst i verksamheten, vilket uppmuntrar kreativitet och innovation. Vi prioriterar löpande utbildning och uppmuntrar våra partners att erbjuda rättvisa villkor till sina anställda.

Arbetsmiljöns hållbarhet syftar till att erbjuda bästa möjliga arbetsvillkor för våra anställda, utan risker för deras hälsa eller säkerhet. Vi arbetar systematiskt med att förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och undviker trakasserier eller mobbning. Alla anställda är ansvariga för att följa säkerhetsregler och föreslå förbättringar.

Miljömässig hållbarhet handlar om att bidra till hållbar resursanvändning och minska växthusgasutsläppen i vår verksamhet. Vi minimerar vår konsumtion av fossila bränslen, papper och el och uppmuntrar till användning av kollektivtrafik. Vi väljer miljövänliga produkter och leverantörer som prioriterar hållbarhet.

Vi har policyn och riktlinjer som stöder våra åtaganden för hållbarhet inom alla dessa områden.

Jämlikhet & jämställdhet

På Actea brinner vi för att skapa en arbetsmiljö som är inkluderande och rättvis för alla våra anställda. Vi tror på att mångfald och olikheter är nyckeln till en innovativ arbetsplats där nya idéer och perspektiv blomstrar.

Vi vill vara ett företag som kännetecknas av öppenhet och demokratiska värderingar. Vi värnar om att alla människor ska ha tillgång till lika möjligheter, oavsett bakgrund, kön eller andra karaktärsdrag. Vi är också stolta över att ge våra medarbetare en röst och uppmuntra dem att ta ansvar för sitt dagliga arbete.

Vi på Actea är övertygade om att alla människors unika erfarenheter och perspektiv kan bidra till vår framgång som företag. Vi välkomnar olikheter och tror att det kan hjälpa oss att förstå våra kunder och marknader på ett djupare sätt.

Vi accepterar inte någon form av diskriminering, trakasserier eller mobbning på vår arbetsplats. Vi tror också på att alla medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och privatliv för att trivas och må bra.

Så här på Actea tror vi att varje medarbetare förtjänar respekt, jämställdhet och lika möjligheter. Vi hoppas att vårt fokus på mångfald och inkludering kan hjälpa oss att skapa en arbetsplats som inte bara är framgångsrik utan också givande och rolig att vara en del av.