Vår väg framåt

Kompetensområden

kompetensområden inom försvarssektorn

Acteas tjänster kategoriseras i kompetensområden där områdena täcker flertal olika materielarenor och produkter där tjänsterna appliceras och skapar nytta. Våra medarbetare har en expertkompetens som bland annat är genererad av lång erfarenhet och gedigen verksamhetskompetens.

KUNDNYTTA

Acteas tjänsteerbjudande inom försvarssektorn är ofta skräddarsydda för att hantera de komplexa utmaningar som myndigheterna står inför. Kundnytta levereras mer ofta än sällan när kompetensområdena samverkar och stödet genereras genom flera kompetensområden samtidigt. Detta är Actea experter på.

Kontakta oss för mer information om Actea och våra kompetensområden

Håkan Olofsson
Håkan Olofsson
Affärschef Actea Consulting Försvar
Niclas Ivarsson
Niclas Ivarsson
Affärschef Actea Consulting Försvar