Civil beredskap

Civil beredskap

Civil beredskap

Tre steg för ökad civil beredskap!

Vi förstår att öka beredskapen kan vara en utmaning, men det behöver inte vara svårt. Med rätt vägledning kan din verksamhet snabbt och effektivt stärka sin beredskap och säkerställa att den är rustad både för kriser, höjd beredskap och i allra värsta fall, krig.

Vi erbjuder en enkel och väl beprövad process där din verksamhet kan ta ytterligare steg framåt.

processbild för att säkerställa civil beredskap
Genom anpassade, förankrade, verksamhetsnära åtgärder kan du med god helhetssyn, gott samarbete, och gott mod bli med säker på att verksamheten är robust, pålitlig och för att skydda medarbetare och medborgare och säkerställa er prioriterade verksamhet.
 
Låt oss tillsammans säkra Sveriges trygghet. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan stödja dig i din verksamhet att öka er beredskap!
 
Välkommen att kontakta våra kollegor för mer information:
Ann-Charlotte Holmgren
Anne-Charlotte Holmgren
Managementkonsult

Acteas roll  

Actea Consulting har i över 20 år arbetat med uppdrag inom Försvarsmakten och Försvarets Materielverk vilket gett en stor erfarenhet och stor förståelse, insikt och kunskap kring försvars- och beredskapsfrågor. Med ett flertal konsulter med en bakgrund inom Försvarsmakten har Actea samlat en strategisk och operativ kompetens inom området Civil Beredskap.

Dessutom har flera av våra Managementkonsulter erfarenhet avseende verksamhets- och organisationsutveckling med inriktning på civil beredskap. Dessa kompetenser ger tillsammans en unik kompetens att bidra till utvecklingen av den civila beredskapen. Actea förstår hur och kan bidra till det Robusta samhället.

Acteas bidrag i uppdrag 

Våra uppdrag har genomförts på lokal, regional samt nationell nivå och Actea har arbetat med såväl det offentliga som näringslivet i utveckling av det Robusta samhället.   

Detta har skett bland annat genom föredrag och seminarier med fokus på kunskap och förståelse för varför vi bygger upp vår civila beredskap. Områden som berörs är bland annat:  

  • Vad innebär en återuppbyggnad av Totalförsvaret och vilka utmaningar finns  
  • Omvärldsläget – Vad påverkar Sverige och vår utveckling  
  • Samverkan nationellt och internationellt. Hur sker det och vilka organisationer är involverade.  
  • Hur påverkas en ny regional indelning av dagens struktur? Vem gör vad, när och hur?  
  • Vad händer lokalt avseende det robusta samhället? På vilket sätt förbereder sig en kommun för det oväntade?  


Våra erbjudanden:
Genomlysning av organisation och verksamheter 
Oberoende genomlysning och analys av verksamheter och system i syfte att identifiera styrkor och brister som underlag till prioriteringar och åtgärder.  
Långsiktig planering 
Planer för exempelvis: verksamheten med kontinuitetplanering, resurs- och personalförsörjning, utbildning- och övningsplaner. 
Prioritering av verksamhet och resurser 
Prioritering av samhällsviktig och övrig verksamhet. Identifiera kritiska beroenden som påverkar verksamhet lokalt, regionalt och nationellt samt belysa beroenden och samverkansbehov. 
Projektledning 
Program- och projektledning, kontinuitetshantering, RSA, Logistik.  
Utbildning och övning 
Planering och genomförande. Utvärdering av verksamhet och övningar. 
Föreläsningar och seminarier
Till exempel; Totalförsvarsinformation, NATO/EU, Civil beredskap, Krigsorganisation