Förvaltningsledare

Uppdrag som Förvaltningsledare IT för Logistikportalen -en roll som innebär att vara sammanhållande för IT-förvaltningen inom projekt FSSV ILS/ILS-stöd. Uppdraget omfattar bland annat att ta emot överlämning från FMV resurser för IT-förvaltning, upprätthålla lagd planering för utveckling av tjänster och produkter, sammanställa förbättringsförslag och avvikelser samt att samverka med projektet avseende beslut om utveckling av IT.

Uppdraget omfattar också att förvalta och utveckla FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd, vilket är den kundtjänstfunktion som finns inom FMV Log Verksamhetsstöd, och som bemannas dagligen av två kundtjänstmedarbetare i första linjen, som tar emot, registrerar och lottar ärenden till de specialister i organisationen som svarar på kundfrågor. Denna del i uppdraget omfattar också utveckling, drift och förvaltning av det ärendehanteringssystem som används i kundtjänsten.

Kontakta oss för mer information om Actea och hur vi arbetar

Håkan Olofsson
Håkan Olofsson
Affärsområdeschef Försvar
Niclas Ivarsson
Niclas Ivarsson
Affärsområdeschef Försvar