ILS helikopter 16

Vi arbetar med att utveckla och effektivisera logistik- och ILS-stödet Hkp 16 (UH-60M Blackhawk) vid FMV/FM.

Actea har sedan 2015 stöttat FMV & FM med ILS- och driftstödskompetens. Arbetet omfattar även ett övergripande ansvar för materielunderhållanalys, reservmaterielförsörjning och materielbehovsanalys.

Vi medverkar vid utvecklingen av logistikprocesser mellan FM, FMV och US Army samt externa underhållsleverantörer med införande av struktur och uppföljning avseende drift/underhåll.

Actea tar fram och producerar underlag för systemrapport och materielunderhållsbudget samt ansvarar i perioder för grund- och förvaltningsdata. Vi är dagligen aktiva inom förnödenhetsförsörjningen och bevakar över tid helikopterflottiljens (FM) behov av materiel för att tillse att den finns på plats vid önskat tillfälle.

I uppdraget ingår också att ta fram slitplansanalyser från 1 till 15 år som FMV/FM använder vid beställning av ny eller utökad materiel.

Kontakta oss för mer information om Actea och ILS

Håkan Olofsson
Håkan Olofsson
Affärsområdeschef Försvar
Niclas Ivarsson
Niclas Ivarsson
Affärsområdeschef Försvar