ils hkp 14

FMV:s projekt HKP14 ansvarade för anskaffning, driftsättning samt att vidmakthålla ett internationellt helt nytt helikoptersystem till Försvarsmakten.

Actea stödjer konfigurationsledning av digital/elektronisk- och pappersdokumentation (teknisk/flygoperativ). Actea bevakar och hanterar AD/SB samt deltar i möten med kund avseende beslut av dessa. Arbetet innebär även medverkan i insamling, analysering, utveckling och utbildning av informationssystem IETP och övriga styrande informationssystem (t.ex. löpande arbete i Platina).

Actea arbetar kontinuerligt i HKP14 ärendehanteringssystem (DÄB) samt med handläggning, förädling, fastställande, distribution, kvalitetssäkring av olika format av teknisk dokumentation, t.ex. Tekniska Order.

Acteas arbetar dagligen i Försvarets drift-, materieluppföljnings- och informationssystem. Arbetet omfattar bl.a. handläggning och kvalitetssäkring gällande in/utdata av information samt arbete med FM livscykelmodell.

Nedan följer fler exempel på det stöd Actea levererar i projektet:

  • Handläggning och beredning av ändringsärenden.
  • Arbete med AGE till HKP14.
  • Överlämning (SÖL/MÖL/IÖL) av produkter till FM.
  • Genomföra leveranskontroll av helikoptrar hos industrin.
  • Initiera inköp av modifieringsmateriel.

I arbetet ingår kunskapskrav på RML och övriga styrande regelverk samt kännedom om ändringsstyrningsverksamhet.

Kontakta oss för mer information om Actea och ILS

Håkan Olofsson
Håkan Olofsson
Affärsområdeschef Försvar
Niclas Ivarsson
Niclas Ivarsson
Affärsområdeschef Försvar

FLER REFERENSUPPDRAG: