ILS Säkmat

Actea stöttade FMV med Systemingenjörer inom MS 341 och arbetade i olika projekt samt vidta åtgärder i olika flygsäkerhetsmaterielärenden.

Actea medverkade i ändringsstyrning/ändringsledningssprocessen och konfigurationsledning för flygsäkerhetsmateriel samt skrev riskanalyser för SSWG etc, DDP, MPD, SSD samt CCB.

Under uppdraget medverkade vi i design/kravställning, upphandling av olika flygsäkerhetsmaterielprojekt och även säkerställande av att de uppfyller rätt kvalité ur ett regelverksperspektiv (RML, EMAR, EASA). Actea var kontaktyta mellan FM och leverantörer i olika frågor där arbetet följde standard för produktlivscykeln enligt FM/FMV processarbete.

Uppdraget omfattade även att ta fram underlag och bevaka olika delar i materielöverlämningsprocessen (MÖL).

Arbetet omfattade även design/kravställning och specificering av exempelvis livflottar och flytvästar genom att bl.a hämta uppgifter från GoF, DITO, GDU etc samt registrering av inkomna och utgående handlingar i Platina. Arbetet innebar också att följa olika standarder såsom ISO, EN och MIL.

Projektet krävde erfarenhet och stora produktkunskaper om Försvarsmaktens flygsäkerhetsmateriel inom bland annat helikopterområdet (ytbärgar-, vinsch-, personburen flyg och nödutrustning), vilket Actea kunde bistå med.

Actea var med och säkerställde genomförandet av FMV stöd till FM i målsättningsarbete för personbunden flygutrustning (besättnings- och nödutrustning) samt systemarbets- och livcykelstöd inom materielsystemet MS341.

Kontakta oss för mer information om Actea och ILS

Håkan Olofsson
Håkan Olofsson
Affärsområdeschef Försvar
Niclas Ivarsson
Niclas Ivarsson
Affärsområdeschef Försvar