sjöfartsverket SAR/CAMO

Actea övervakade och planerade underhåll samt beställde underhåll från kontrakterad Part 145 verkstad. Actea ansvarade även för kontakt med TC hållare (typcertifikat hållare av helikopter samt komponenter) i huvudsak Leonardo och P&W i olika ärenden.

Sjöfartsverkets CAMO-organisation ansvarade för införandet av nytt IT system som ersättare till befintligt system SASIMS som var ett föråldrat IT system. Arbetet innebar såsom från kravanalys till implementering samt säkerställa att uppgifter uppfyllde rätt kvalité ur ett regelverksperspektiv (EASA).

Actea levererade stöd inom ändringsledning, ändringstyrning och konfigurationledning av materielsystemet vilket även omfattade flygsäkerhetsmateriel.

Kontakta oss för mer information om Actea och hur vi arbetar

Håkan Olofsson
Håkan Olofsson
Affärschef Actea Consulting Försvar
Niclas Ivarsson
Niclas Ivarsson
Affärschef Actea Consulting Försvar