VI VILL SKAPA SUNDARE ORGANISATIONER OCH FÖRETAG

Vi är ett konsultbolag inom verksamhets- och organisationsförändring som startade i början av 2000-talet. De första uppdragen kom från försvarsområdet och resultaten lät inte vänta på sig. Vi menar att ödmjukhet och starka drivkrafter är bra egenskaper i förändringsarbeten. Vårt sätt att arbeta enkelt och sömlöst för att få balans och effekt fick snart lovord.

Vi blev snart en aktör att räkna med. Uppdragen ökade, och som ett bevis på det fick vi bland annat Dagens Industris utmärkelse ”Årets Gasellföretag” fem år i rad.

Vi är konsulter med spetskompetens inom verksamhets- och organisationsutveckling. Vår uppgift är att leverera förutsättningar för framgång.

Våra affärsområden stöds av en multikompetent organisation som mixar handplockade experter i kundteam.

Vi finns i Lidköping, Linköping, Göteborg, Malmö, Stockholm och Växjö.

Vi förändrar till det bättre

PROFESSIONALISM

Helt självklart. Men det kan vara bra att veta att vi arbetar målinriktat och metodiskt. Och ger trygghet genom att förankra uppdragsprocessen och kvalitetssäkra resultaten.

PRESTIGELÖSHET

Vi delar gärna med oss av vår kompetens. Och lyssnar gärna på vad andra kan lära oss. Att bjuda på resultatet är vårt sätt att signalera framgång.

Vi säger som det är

RAK KOMMUNIKATION

Sanningen är smärtsam, men uppriktig, eller hur? Att vi är uppriktiga mot varandra ger bättre resultat. Vi ger ärlig, rättvis och konstruktiv återkoppling på personnivå.

NYFIKENHET

Vi är lyhörda för nya kunskaper. De driver oss framåt. Nyfikenheten ger innovativa och givande utmaningar för våra kreativa medarbetare.

Vi bryr oss om

OMTÄNKSAMHET

Lika modern som gammalmodig egenskap, men fortfarande högst aktuell. Vi tar reda på om hjälp och stöd är önskvärt. Att få ge hjälp är lika värdefullt som att få ta emot hjälp.

PERSONLIGT ENGAGEMANG

Vår viktigaste drivkraft. Det predikar vi för våra kunder – och för oss själva. Därför vet vi att alla drar åt samma håll.

Dags att kompetensutveckla? Anmäl dig och dina medarbetare till våra utbildningar!

87

KONSULTER MED SPETSKOMPETENS I ACTEAFAMILJEN

1324

ÅRS SAMMANLAGD ERFARENHET

226

UPPDRAG PER ÅR

5

TILLDELADE UTMÄRKELSER

REFERENSCASE

NÅGRA AV VÅRA TIDIGARE UPPDRAG

För att se alla våra referensuppdrag, gå till fliken “referenscase” i menyn ovan.

Så här går förändringen till

Ställ in skärpan på rätt fokus

Vi har en egen modell för förändringsarbete.

Vi kallar den för Effekttriangeln. Den grundar sig på fakta, forskning och erfarenhet från våra utvecklingsuppdrag.

Genom åren har modellen fungerat till belåtenhet för uppdragsgivare inom näringsliv, försvar och offentlig sektor. Vi har sett att samspelet mellan riktning, struktur och kultur är avgörande för att få rätt effekt. Därför har vi baserat vårt förändringsarbete på just det.

Tredimensionell modell inom transformering för förändringsarbete

Så vill vi göra skillnad

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA

Vårt erbjudande är att utveckla välmående organisationer som skapar samhällsnytta. Vi börjar ett uppdrag med att helt enkelt lyssna på er. Var ni är idag och vart ni ska. Ofta finns det en differens mellan vilja, förmåga och mål. Redan då brukar signalen om förändringsarbete bli tydlig. Den visar att både organisationen, medarbetarna och er dagliga gärning behöver utvecklas. Det är där vi kommer in på djupet.

Vi gillar att arbeta med enkelhet som riktmärke. Och att synkronisera balans och effekt. Det handlar om att ställa in kompassen i rätt riktning och att få er struktur och kultur att trampa upp samma stig. Och självfallet att använda den kompetens som finns – men göra den mycket bättre med hjälp av vår expertis och metodkunskap. Vi använder väl beprövade metoder och tar ärligt samhällsansvar både miljömässigt, socialt och ekonomiskt med respekt för vår omgivning och vår värld.

Så går det till: Vi tar fram tydliga strategier med realistiska och motiverande mål som går att mäta. Ni får en plan som visar hur ni tar er dit. Vi hjälper ledare och medarbetare att tydliggöra de resurser och förmågor som behövs för att öka förutsättningarna att lyckas. Ni får den medicin som behövs för att uppnå de förväntade resultaten.

Vi skapar strukturer och processer som är ändamålsenliga och lätta att applicera. Ni får förutsättningar som på ett effektivt sätt styr det vardagliga arbetet mot verksamhetens mål. Vi klargör vilka värderingar, attityder och beteenden som är viktiga i er företagskultur. Ni får kvitto på ökad attraktivitet och lättare att behålla de bästa förmågorna.
Vi visar att rätt kommunikation är nyckeln till framgång.
Ni når fram genom bruset i organisationen.

KONTAKTA OSS

SKICKA ETT MEDDELANDE

NYHETER