Vi älskar förändring
Vi skapar samhällsnytta

Karriär hos ossVåra tjänster

Vi jobbar med

Försvaret

Vi jobbar med

Offentlig sektor

Anna Lilja, Ekonomiassistent

Karriär hos Actea

Vi vill skapa sundare organisationer och företag

 

Vi är ett konsultbolag inom verksamhets- och organisationsförändring som startade i början av 2000-talet. De första uppdragen kom från försvarsområdet och resultaten lät inte vänta på sig. Vi menar att ödmjukhet och starka drivkrafter är bra egenskaper i förändringsarbeten. Vårt sätt att arbeta enkelt och sömlöst för att få balans och effekt fick snart lovord.

 

Vi blev snart en aktör att räkna med. Uppdragen ökade, och som ett bevis på det fick vi bland annat Dagens Industris utmärkelse ”Årets Gasellföretag” fem år i rad.

Aktuellt hos Actea

 • De fyra viktigaste frågorna just nu

  I samband med nuvarande pandemi har samverkan och arbete över organisationsgränser blivit allt mer viktigt. Actea arbetar tillsammans med flera kommuner och regioner i Sverige och vi vill aktivt sprida våra erfarenheter då det är vårt bidrag för att uppnå samhällsnytta. Vi har fångat upp......

 • Intervju med Joakim Hessling – verksamhetsutvecklare inom processtöd och samverkan

  Vem är Joakim Hessling? I grunden är jag statsvetare och har läst statsvetenskapliga programmet i Uppsala, och tagit min kandidat inom Freds- och konfliktkunskap. Efter det så kände jag att det kändes inte riktigt rätt för mig, så då gick jag vidare till Linköpings universitet......

 • Intervju med Håkan Steenberg – Expert inom Lean och UL

  Vem är Håkan Steenberg? Jag är civilekonom, och efter examen jobbade jag som redovisningschef och ekonomichef för olika företag. Men jag kände att det var rätt fyrkantigt och genom en vän fick jag kontakt med ett konsultföretag i London, sökte dit och fick ett jobberbjudande.......

 • Intervju med en av Acteas krishanteringsspecialister

  Vem är Camilla Croneld? Jag är en seniorkonsult som brinner för beredskapsarbete – att få allt från ledning, myndigheter och staber ner på individnivå att känna sig trygga i sin hantering när krisen kommer. Brukar alltid fråga efter mina utbildningar hur deltagarna känner sig, för......

 • 10 egenskaper hos en bra chef

  En bra chef med goda ledaregenskaper kan göra all skillnad i världen både för företagets framgång och för den enstaka anställdas trivsel och utveckling. Tyvärr är det enbart ett fåtal arbetsplatser som har förmånen att ha en ledare med bra chefsegenskaper. Vi spenderar en tredjedel......

 • Hur förbereder ni er?

  Stabsmetodikutbildning – Förberedelse inför krissituationer som coronaviruset (COVID-19) När en krissituation uppstår är en konkret och uppdaterad stabsmetodik avgörande för att krishanteringen ska vara så effektiv som möjligt. Detta är speciellt framträdande vid stora krissituationer och vid epidemier som coronaviruset (COVID-19). För att undvika panik......

 • En enkel guide om verksamhetsplaner: Vad är en verksamhetsplan och vad är dess syfte?

  En verksamhetsplan är i sin enklaste form en guide – en vägkarta för din verksamhet som sammanfattar och beskriver mål och beskriver hur du planerar att uppnå dessa mål. En verksamhetsplan är ett verktyg för en bättre strategi- och affärsöverblick i nära sammankoppling med organisationsutveckling......

 • En guide till Acteas kurs för förändringsledning

  Vår kurs för förändringsledning är utformad att hjälpa organisationer och deras anställda att förstå och hantera effekten av förändringar. Vi lär ut hur du effektivt kan planera och implementera transformeringsåtgärder. Vår kurs för förändringsledning uppskattar din förmåga att: Anta rollen som en effektiv lagledare för......

 • För att se hela bilden måste man titta utanför ramen

  Actea vill förse Sveriges offentliga sektor med kunskap som ger beständig effekt. Då räcker det inte att kunna det som explicit efterfrågas för en uppgifts lösande. Nyckeln är att förstå i vilket sammanhang, framförallt politiskt och ekonomiskt, som något efterfrågas. Det är först då verkligt......

 • Jobba som verksamhetsutvecklare

  En verksamhetsutvecklare hjälper bolag och organisationer på många sätt, oftast genom övergripande förändringar. Ett jobb som verksamhetsutvecklare är både mångfacetterat och givande, inte minst för att du får hjälpa företag att nå sina mål på ett eller annat sätt. Det finns många aspekter av jobbet......

Så här går förändringen till

Ställ in skärpan på rätt fokus

Vi har en egen modell för förändringsarbete.
Vi kallar den för Effekttriangeln. Den grundar sig på fakta, forskning och erfarenhet från våra utvecklingsuppdrag.
Genom åren har modellen fungerat till belåtenhet för uppdragsgivare inom näringsliv, försvar och offentlig sektor. Vi har sett att samspelet mellan riktning, struktur och kultur är avgörande för att få rätt effekt. Därför har vi baserat vårt förändringsarbete på just det.

 

RELATION KOMMUNIKATION

I mitten av Acteas effekttriangel finns det som håller ihop delarna. Hur vi bemöter, respekterar, samarbetar och kommunicerar med varandra är avgörande för vilken effekt verksamheten i slutändan kan bidra med.

 

RIKTNING

innebär att vi fokuserar på Er vision, mål, strategier och organisation för att öka förståelsen för hur ledningsgruppen som funktion på bästa sätt ska kunna förmedla tydlighet, enighet och riktning ut i organisationen men även få samsyn och ökad förståelse för varandras utmaningar ur ett organisatoriskt perspektiv.

 

STRUKTUR

innebär att vi fokuserar på vilka arbetssätt, processer och stödsystem som verksamheten har idag och vilka resultat man uppnår kopplat till detta. Här kan fokus handla om hur man fattar beslut, hur dessa kommuniceras och hur man skapar enhetlighet i processen. Det kan även handla om hur man effektiviserar IT-flöden och stödsystem verksamheten.

 

KULTUR

innebär att vi fokuserar på hur ledningsgruppen samarbetar, vilka värderingar som ska vara vägledande för samarbetet, hur dialogen kan utvecklas och hur agerande och attityder både utifrån individ som grupp kan ha positiv eller negativ påverkan på helheten. Arbetet inkluderar workshops och övningar i grupp och individuellt.

 

Letar du efter din framtida arbetsgivare? Vi letar efter dig.