Actea Consulting

Vi skapar förutsättningar för en robust och hållbar framgång

VI VILL SKAPA SUNDARE ORGANISATIONER OCH FÖRETAG

Vi är två systerbolag – Actea Consulting som har uppdrag inom försvarsområdet sedan början av 2000-talet och Actea Management med uppdrag inom verksamhets- och organisationsförändring i såväl offentlig som privata organisationer, sedan ca 10 år tillbaka.

I Acteafamiljen menar vi att ödmjukhet, starka drivkrafter och tydligt fokus är bra egenskaper i förändringsarbeten. Vårt sätt att arbeta enkelt och sömlöst för att få balans och effekt har visat sig mycket uppskattat hos våra kunder och drygt 20 år senare är vi två bolag som gemensamt har ca 55 konsulter.

Med våra gedigna kompetenser stöttar vi också organisationer med interimtjänster, läs mer här!

På Actea arbetar vi med Effekttriangeln

Vi erbjuder den bästa lösningen på kundens identifierade utmaningar. Vår grundmetodik i våra uppdrag har vi valt att kalla för Effekttriangeln. Vi grundar vårt resonemang på forskning, fakta samt vår gedigna erfarenhet från våra tidigare utvecklings- och förändringsuppdrag. Effekttriangeln genererar värde för våra uppdragsgivare inom offentlig sektor, försvar och näringsliv. Samspelet mellan de olika beståndsdelarna, kultur, struktur och riktning är avgörande för maximera effekten av vårt förändringsarbete.

Vi erbjuder löpande kostnadsfria webinarier – läs mer och anmäl dig här!