Vi älskar förändring
Vi skapar samhällsnytta

Karriär hos ossVåra tjänster

Vi jobbar med

Försvaret

Vill du jobba hos oss?

Karriär hos Actea

Vi vill skapa sundare organisationer och företag

 

Vi är ett konsultbolag inom verksamhets- och organisationsförändring som startade i början av 2000-talet. De första uppdragen kom från försvarsområdet och resultaten lät inte vänta på sig. Vi menar att ödmjukhet och starka drivkrafter är bra egenskaper i förändringsarbeten. Vårt sätt att arbeta enkelt och sömlöst för att få balans och effekt fick snart lovord.

 

Vi blev snart en aktör att räkna med. Uppdragen ökade, och som ett bevis på det fick vi bland annat Dagens Industris utmärkelse ”Årets Gasellföretag” fem år i rad.

Aktuellt hos Actea

  • Vårt arbete gör avgörande skillnad för våra kunder

    Under mitten av 90-talet levererades ett dussin bevakningsbåtar till Försvarsmakten. Bevakningsbåtarna är en del av Sveriges försvarslinje ovanför och under havsytan. Mellan åren 2015-2020 genomgick fem stycken av dessa bevakningsbåtar en modernisering där i stort sett samtliga system ombord ersattes, åtminstone delvis, av ny teknik....

Så här går förändringen till

Ställ in skärpan på rätt fokus

Vi har en egen modell för förändringsarbete.
Vi kallar den för Effekttriangeln. Den grundar sig på fakta, forskning och erfarenhet från våra utvecklingsuppdrag.
Genom åren har modellen fungerat till belåtenhet för uppdragsgivare inom näringsliv, försvar och offentlig sektor. Vi har sett att samspelet mellan riktning, struktur och kultur är avgörande för att få rätt effekt. Därför har vi baserat vårt förändringsarbete på just det.

 

RELATION KOMMUNIKATION

I mitten av Acteas effekttriangel finns det som håller ihop delarna. Hur vi bemöter, respekterar, samarbetar och kommunicerar med varandra är avgörande för vilken effekt verksamheten i slutändan kan bidra med.

 

RIKTNING

innebär att vi fokuserar på Er vision, mål, strategier och organisation för att öka förståelsen för hur ledningsgruppen som funktion på bästa sätt ska kunna förmedla tydlighet, enighet och riktning ut i organisationen men även få samsyn och ökad förståelse för varandras utmaningar ur ett organisatoriskt perspektiv.

 

STRUKTUR

innebär att vi fokuserar på vilka arbetssätt, processer och stödsystem som verksamheten har idag och vilka resultat man uppnår kopplat till detta. Här kan fokus handla om hur man fattar beslut, hur dessa kommuniceras och hur man skapar enhetlighet i processen. Det kan även handla om hur man effektiviserar IT-flöden och stödsystem verksamheten.

 

KULTUR

innebär att vi fokuserar på hur ledningsgruppen samarbetar, vilka värderingar som ska vara vägledande för samarbetet, hur dialogen kan utvecklas och hur agerande och attityder både utifrån individ som grupp kan ha positiv eller negativ påverkan på helheten. Arbetet inkluderar workshops och övningar i grupp och individuellt.

 

Letar du efter din framtida arbetsgivare? Vi letar efter dig.