CBRN

Actea har inom ramen för FMV uppdrag i uppgift att driva och medverka i förvaltningsetablering av IT-system inom hela CBRN verksamhetsområde. Uppdraget omfattar etablering av en kvalitetssäkrad IT-förvaltning av ingående IT och ledningssystem vilket kommer att ge en robust och hållbar CBRN-förmåga inom områden som försvarsmakt och totalförsvar.

Uppgifterna i projektet består i huvudsak av projektledning där Actea tillsammans med FMV medverkar och driver koordineringen av auktorisation och ackreditering samt etablering av drift och förvaltning av IT-system inom hela CBRN området. Samverkan med CBRN verksamhet vid SkyddsC där vi genomfört verksamhetsanalyser, informationsvärderingsanalys, informationsklassificering samt hot risk och sårbarhetsanalys.

Samverkan med Försvarsmaktens CIO om arbetsmetodik kring auktorisation och ackreditering samt med materielområdesansvarig och vidmakthållandeorganisationer kring förslag till drift och förvaltning med inkluderad CCB verksamhet.

Kontakta oss för mer information om Actea och hur vi arbetar

Håkan Olofsson
Håkan Olofsson
Affärschef Actea Consulting Försvar
Niclas Ivarsson
Niclas Ivarsson
Affärschef Actea Consulting Försvar